WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY
W SKLEPIE INTERNETOWYM

www.lazik-sklep.pl

 

R E G U L A M I N

Sklep Internetowy lazik-sklep.pl, działający pod adresem www.lazik-sklep.pl, prowadzony jest przez Piotra Łazika, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Łazik Piotr Łazik, ul. Polna 113/115, 62-800 Kalisz (NIP: 618-198-39-36, REGON: 251609011).

 

§1

Postanowienie ogólne

 1. Firma Łazik Piotr Łazik prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej z wykorzystaniem domeny internetowej    www.lazik-sklep.pl zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu „Sklepem”.

 2. Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.

 3. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są nowe.

 4. Do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

 

§ 2
Ceny towarów oraz formy płatności

 1. Treści zawarte w opisach produktów są przygotowane z należytą starannością w oparciu o dostarczane przez dostawców lub producentów specyfikacje techniczne.

 1. Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie, po dokonaniu przez Klienta wyboru produktu, formy dostawy oraz formy płatności.

 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Cena zobowiązuje zarówno kupującego jak i sprzedającego.

 4. Uwaga! Sklep lazik-sklep.pl zastrzega, że mogą występować różnicę między ilością towaru pokazywaną na stronie internetowej, a faktyczną dostępnością produktu w magazynie. W momencie, gdy wystąpi taka sytuacja, klient zostanie poinformowany telefonicznie, lub e-mailowo. Klient zostanie także poinformowany o ewentualnym czasie oczekiwania na niedostępny w magazynie towar.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 6. Koszt dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy i podawany jest przy składaniu zamówienia. Klient w trakcie tworzenia zamówienia ma możliwość wyboru następujących form dostawy towaru:

  Koszt dostawy:

  1. ŁAZIK SKLEP - Kalisz odbiór osobisty – 0zł
  2. Darmowa wysyłka płatna z góry od 600zł brutto 1-3 dni robocze - 0 zł
  3. Orlen Paczka (60x38x19 do 20kg)  1-3 dni robocze  - 13,00 zł
  4. Paczkomat InPost (63x37x40 do 20kg) 1-3 dni robocze - 20,00 zł
  5. Kurier za pobraniem  1-3 din robocze - 28,00 zł
  6. Kurier - przelew 1-3 dni robocze - 25,00 zł
  7. Traktory ogrodowe - odbiór osobisty lub uzgodniony kurier 1-3 dni robocze - 0zł

        Zapłata za złożone zamówienie (wartość towaru + koszt przesyłki) następuje na rachunek bankowy Sklepu.

  1. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności.

  2. W przypadku wybranych produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. 

 

§ 3 

Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.lazik-sklep.pl. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Klient po zarejestrowaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Kup teraz”, a następnie w części zwanej KOSZYKIEM, wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie, akceptuje niniejszy regulamin.

 2. Za moment zawarcia umowy przez Klienta ze Sklepem uważa się moment zaksięgowania na koncie Sklepu prawidłowo opisanej (zawierającej nr zamówienia) płatności za zamówienie.

 3. W koszyku Klient wskazuje:

 • wybrane przez siebie produkty z katalogu przedstawionego w sklepie,

 • sposób w jaki ma zostać dostarczona przesyłka.

Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w magazynie Sklepu oraz jest dostępny u producenta. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres pocztowy, na który ma zostać wysłane zamówienie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

 

§ 4 

Wykonanie umowy

 1. Sklep zrealizuje zamówienie w ustalonym terminie lub w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.

 2. W przypadku braku towaru w Magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep wysyła do Klienta wiadomość na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu zamówieniowym z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia, w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta po upływie 2 dni roboczych, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Sklep w zależności od sytuacji może:

 • wykonać do Klienta telefon na wskazany w formularzu zamówieniowym numer telefonu z prośbą o podjęcie decyzji,

 • zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy,

 • zrealizować zamówienie Klienta w całości po podzieleniu zamówienia na klika zamówień według czasu dostępności towaru i według swego uznania,

 • zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć towar, który w momencie realizacji zamówienia jest dostępny w Magazynie, pozostałą część zamówienia anulować,

 • anulować zamówienie Klienta w całości.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta oraz przekaże Klientowi informacje na temat możliwości zwrotu przez Sklep wszystkich wpłaconych wcześniej kwot w najkrótszym możliwym terminie ale nie później niż 30 dni licząc od dnia, w którym Klient miał otrzymać zamówiony towar.

   

§ 5
Warunki gwarancji

 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.

 2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru:

 •  korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację;

 • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy, Sklepu w związku z niezgodnością towaru z umową.

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy

 1.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze zm.), Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu czternastu dni od daty wydania towaru. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 2. Przed upływem terminu określonego w § 6 pkt 1 Klient zobowiązany jest przesłać do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 3. Zamówione produkty muszą być zwrócone w ciągu 14 dni licząc od daty odbioru przesyłki, wraz z załączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu „Łazik – Piotr Łazik", 62- 800 Kalisz, ul. Polna 113/115.

 4. Zamówiony towar zwracany w tym trybie zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, będzie kompletny, nieuszkodzony i nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. W szczególności, z uwagi na charakter produktu, jeżeli jego parametry techniczne będą właściwe dla tego towaru

 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

  Załącznik 1
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (kliknij, aby pobrać druk)

§ 7
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Łazik – Piotr Łazik. Dane kontaktowe firmy: ul. Polnej 113/115, 62-800 Kalisz, tel. 62 753-71-00, e-mail: biuro@lazik.com.pl.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

 3. Dane osobowe Klienta Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:

  • w celu wykonywania zawartych z Klientem umów sprzedaży towarów ze Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;

  • w celu prowadzenia konta Klienta Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;

  • w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;

  • w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,

  • w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

 4. Dokonując zakupów w Sklepie Klient podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży.

 5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Klientów podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.

 6. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.

 7. Na zasadach określonych w RODO Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

 8. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora.

§ 8
Reklamacje
 

 1. Sklep internetowy sprzedaje towar bez wad. Jeśli klient zauważy wadę ma prawo złożyć reklamację u sprzedawcy.
 2. Klientowi przysługują prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamację prosimy składać na adres: Łazik – Piotr Łazik ul. Polna 115, 62-800 Kalisz, wraz z załączonym formularzem zgłoszenia reklamacji.
 4. Klient ponosi koszty związane z dostarczeniem wadliwego towaru.
 5. Przykładowy formularz produktu w ramach rękojmi/reklamacji.

Załącznik 2
Formularz reklamacyjny Stihl

 1. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez sprzedawcę. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 2. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres kontaktowy podany przez Klienta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez klienta przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką produktu ponosi klient.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie Sklepu.

 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Obecność towaru na stronach Sklepu nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

 4. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 5. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie.