WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY
W SKLEPIE INTERNETOWYM

www.lazik-sklep.pl

 

R E G U L A M I N

Sklep Internetowy lazik-sklep.pl, działający pod adresem www.lazik-sklep.pl, prowadzony jest przez Piotra Łazika, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą P. Łazik – Sklep myśliwski, ul. Polna 115, 62-800 Kalisz (NIP: 618-198-39-36, REGON: 251609011).

 

§1

Postanowienie ogólne

 1. Firma P. Łazik – Sklep myśliwski prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej z wykorzystaniem domeny internetowej www.lazik-sklep.pl zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu „Sklepem”.
 2. Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są nowe.
 4. Do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

 

§ 2
Ceny towarów oraz formy płatności

 1. Treści zawarte w opisach produktów są przygotowane z należytą starannością w oparciu o dostarczane przez dostawców lub producentów specyfikacje techniczne.
 1. Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie, po dokonaniu przez Klienta wyboru produktu, formy dostawy oraz formy płatności.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Cena zobowiązuje zarówno kupującego jak i sprzedającego.
 4. Uwaga! Sklep lazik-sklep.pl zastrzega, że mogą występować różnicę między ilością towaru pokazywaną na stronie internetowej, a faktyczną dostępnością produktu w magazynie. W momencie, gdy wystąpi taka sytuacja, klient zostanie poinformowany telefonicznie, lub e-mailowo. Klient zostanie także poinformowany o ewentualnym czasie oczekiwania na niedostępny w magazynie towar.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 6. Koszt dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy i podawany jest przy składaniu zamówienia. Klient w trakcie tworzenia zamówienia ma możliwość wyboru następujących form dostawy towaru:
 • Odbiór osobisty w Sklepie (62 – 800 Kalisz, ul. Polna 115) - 0 zł
 • Przesyłka kurierska DPD do 1 kg - 15,00 zł (wpłata na konto)
 • Przesyłka kurierska DPD do 3 kg - 17,00 zł (wpłata na konto)
 • Przesyłka kurierska DPD do 10 kg - 19,00 zł ( wpłata na konto)
 • Przesyłka kurierska DPD do 31 kg - 25,00 zł (wpłata na konto)
 • Przesyłka kurierska DPD do 31 kg - 30,00 zł (za pobraniem)
 • Przesyłka powyżej 31,5kg według cennika specjalnego DPD.

Zapłata za złożone zamówienie (wartość towaru + koszt przesyłki) następuje na rachunek bankowy Sklepu.

  1. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności.
  2. W przypadku wybranych produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. 

 

§ 3 

Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.lazik-sklep.pl. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Klient po zarejestrowaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Kup teraz”, a następnie w części zwanej KOSZYKIEM, wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie, akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Za moment zawarcia umowy przez Klienta ze Sklepem uważa się moment zaksięgowania na koncie Sklepu prawidłowo opisanej (zawierającej nr zamówienia) płatności za zamówienie.
 3. W koszyku Klient wskazuje:
  • wybrane przez siebie produkty z katalogu przedstawionego w sklepie,
  • sposób w jaki ma zostać dostarczona przesyłka.
 4. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w magazynie Sklepu oraz jest dostępny u producenta.
 5. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres pocztowy, na który ma zostać wysłane zamówienie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

 

§ 4 

Wykonanie umowy

 1. Sklep zrealizuje zamówienie w ustalonym terminie lub w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. W przypadku braku towaru w Magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep wysyła do Klienta wiadomość na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu zamówieniowym z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia, w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta po upływie 2 dni roboczych, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Sklep w zależności od sytuacji może:
  • wykonać do Klienta telefon na wskazany w formularzu zamówieniowym numer telefonu z prośbą o podjęcie decyzji,
  • zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy,
  • zrealizować zamówienie Klienta w całości po podzieleniu zamówienia na klika zamówień według czasu dostępności towaru i według swego uznania,
  • zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć towar, który w momencie realizacji zamówienia jest dostępny w Magazynie, pozostałą część zamówienia anulować,
  • anulować zamówienie Klienta w całości.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta oraz przekaże Klientowi informacje na temat możliwości zwrotu przez Sklep wszystkich wpłaconych wcześniej kwot w najkrótszym możliwym terminie ale nie później niż 30 dni licząc od dnia, w którym Klient miał otrzymać zamówiony towar.

   

§ 5
Warunki gwarancji

 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.
 2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru:
  •  korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację;
  • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy, Sklepu w związku z niezgodnością towaru z umową.

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy

 1.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze zm.), Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu dziesięciu dni od daty wydania towaru. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Przed upływem terminu określonego w § 6 pkt 1 Klient zobowiązany jest przesłać do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Zamówione produkty muszą być zwrócone w ciągu 14 dni licząc od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu „Łazik – Sklep Myśliwski” Piotr Łazik, 62- 800 Kalisz, ul. Polna 115.
 4. Zamówiony towar zwracany w tym trybie zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, będzie kompletny, nieuszkodzony i nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. W szczególności, z uwagi na charakter produktu, jeżeli jego parametry techniczne będą właściwe dla tego towaru
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

 

§ 7
Ochrona danych osobowych

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym lazik-sklep.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia z baz danych sklepu.

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie Sklepu.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Obecność towaru na stronach Sklepu nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 4. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie.

 

  Załącznik 1

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (kliknij, aby pobrać druk)